Pieter Pauw locatie Wageningen

Pieter Pauwlocatie, Wageningen 700x350_project_pauw_aerial_huidig 700x350_project_pauw_aerial_concept 700x350_project_pauw_sfeer_laan 700x350_project_pauw_sfeer_paden

De voormalige ziekenhuislocatie Pieter Pauw in Wageningen is een bijzondere, haast on-Nederlandse locatie midden in de bossen en daarnaast ook nog eens ongekend veel reliëf. De locatie ligt ‘op de berg’ aan de rand van Wageningen en is circa 6,5 hectare groot, met een hoogteverloop van ruim 8 meter, aflopend van zuidoost in noordwestelijke richting. Het terrein wordt ontsloten via de Scheidingslaan die met een rotonde aanhaakt op de Ritzema Bosweg (N225). De bovenbouw van het voormalige ziekenhuis is inmiddels gesloopt en het terrein wacht op de nieuwe bestemming.

Gezien het unieke karakter van de locatie is ‘boswonen’ als uitgangspunt geformuleerd. De vormgeving van zowel het stedenbouwkundig plan als het woningontwerp is gericht op de maximale beleving van het bos vanaf het moment dat je de wijk binnenkomt tot het verlaten van de woning via de achterdeur. Dit uit zich in zaken als het minimaliseren van verharding, een sterke relatie tussen privaat en publiek en binnen en buiten, het zoveel mogelijk behouden en gebruik maken van de bestaande bomen en hoogteverschillen en het gebruik van natuurlijke kleuren en duurzame materialen.

De gemeenteraad heeft in een Raadsbesluit aangegeven in principe bereid te zijn om aan de plannen mee te werken. Op dit moment wordt overleg gevoerd met de Provincie Gelderland ter voorbereiding van een bestemmingplanprocedure.


Projectdata

Project
Pieter Pauw locatie, Wageningen

Opdrachtgever
Smink Vastgoed

Programma
12 kwadrantwoningen, 40 twee-onder-een-kap woningen, 18 vrijstaande woningen

Ontwerp
SVP architectuur en stedenbouw, Copijn landschapsarchitectuur

Status
In ontwikkeling