Diensten

Vastgoedontwikkeling

RDS Vastgoedontwikkeling BV levert professionele ontwikkelingscapaciteit voor derden op het gebied van woningbouw en/of commercieel vastgoed. Wij ontwikkelen de projecten met beheersing van geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. Gedurende het gehele ontwikkelingstraject van initiatief tot en met de realisatie wordt op deze uitgangspunten getoetst. Tevreden kopers en/of eindgebruikers staan voorop, zonder hierbij de doelstellingen van de opdrachtgever uit het oog te verliezen.

In plaats van een volledige opdracht voor de gehele vastgoedontwikkeling (vanaf de eerste haalbaarheid t/m oplevering) kan RDS Vastgoedontwikkeling BV ook deelfasen van het ontwikkelingsproces uitvoeren.

Interim-management

Voor die situaties of projecten waar tijdelijk professionele inzet noodzakelijk is, is er de mogelijkheid om op interim basis gebruik te maken van de kennis en expertise van RDS Vastgoedontwikkeling BV.

Advies

RDS Vastgoedontwikkeling BV kan u van dienst zijn met een concreet en resultaat gericht advies op de volgende werkgebieden:

  • Acquisitietrajecten / grondverwerving
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Plantoetsing / planoptimalisatie
  • Grond- of gebiedexploitaties

Neem contact met ons op voor meer informatie.